Stávka zažehnána

Od Ivo Protivínský

Stávkový výbor se po osmihodinovém jednání dohodl s krizovým štábem a ukončil svou činnost. Dohodu podepsaly obě strany. Týká se zvětšující se ztráty dopravního podniku, kterou má uhradit hlavní město.
„Vyhověli nám ve všech sedmi bodech a proto stávkový výbor ukončil svoji činnost,“ potvrdil člen stávkového výboru Josef Buriánek.

Obě strany se například dohodly na tom, že podnik chce pokračovat v úsporných opatřeních, bude ale více spolupracovat se zaměstnanci. Podnik také nechá prověřit outsourcing (převedení některých činností na soukromé firmy), který už byl uskutečněn. Jednou z nejspornějších otázek byla otázka propouštění.

„To je asi nejožehavější téma. Tam jsme se dohodli, že organizační změny, s nimiž byl dříve vyjádřen souhlas – propouštění v jednotce Vnitropodniková doprava – bude pokračovat. Bude pokračovat propouštění u zaměstnanců, kteří o to sami požádali, není jich málo,“ okomentoval dohodu s odboráři šéf Dopravního podniku Martin Dvořák.

„Další propouštění bude eventuálně probíhat po projednání příští pátek, kde předložíme další doplňující informace, které odbory žádaly – tedy proč je propouštění pro firmu nezbytné,“ dodal šéf Dopravního podniku.

Přesto, že došlo k dohodě, tak o detailech některých bodů budou odboráři s vedením dopravního podniku ještě jednat příští týden.

Založení stávkového výboru

Argumenty pro stávku

Požadavky stávkového výboru