Revizoři u soudu

Od Ivo Protivínský

Dne 10.04.2009 proběhlo u okresního soudu v Ostravě hlavní líčení, ve kterém se naši dva spoluzaměstnanci z odboru přepravní kontrola dožadovali zaplacení nevyplacených podílových mezd /tzv.motivačních odměn/.

/ilustrační foto převzato z www.aukro.cz/

Okresní soud vynesl rozsudek, podle kterého je Dopravní podnik Ostrava a.s., povinen jednomu zaměstnanci tyto zadržované mzdy proplatit, a to včetně příslušenství /soudní výlohy, náklady na právní zastoupení, poplatky z prodlení atd./.
Jedná se o částku ve výši několika set tisíc Kč.
Žalovaná strana /DPO/ si ponechala lhůtu pro odvolání. Rozsudek tak zatím nenabyl právní moci.
O nárocích druhého zaměstnance bude soud rozhodovat v dalším jednání.

P.S. Zaměstnanci, kteří již dříve přistoupili na mimosoudní vyrovnání /v řádu desítek tisíc Kč/ se domáhat svých nároků soudní cestou nemohou.