Pojištění nemoci a úrazu na rok 2021.

Od Ivo Protivínský

je za stejné ceny jako pro rok 2020, tedy:

 1. pojistné plnění 50 Kč/den…………..420 Kč/rok
 2. pojistné plnění 70 Kč/den…………..590 Kč/rok
 3. pojistné plnění 100 Kč/den…………840 Kč/rok
 4. pojistné plnění 200 Kč/den……….1680 Kč/rok
 5. pojistné plnění 300 Kč/den……….2520 Kč/rok

Pojistné je možno od 25.11.2020 uhradit v kanceláři Výboru ZO na středisku Tramvaje Moravská Ostrava, nejpozději však do 06.01.2021 12 hodin.
Dílenské organizace:

 • Doprava Tramvaje Poruba,
 • Doprava Autobusy Sládkova,
 • Doprava Autobusy Hranečník

platí svým členům pojistné v hodnotě 420 Kč /rok s pojistným plněním 50 Kč /den. Tuto částku lze navýšit doplacením rozdílu dle ceníku pojištění výše.


Dílenská organizace

 • Autobusy Poruba

přispívá svým členům na toto pojištění částkou 400 Kč, pokud si zaplatí pojistné alespoň ve výši 840 Kč /rok, což odpovídá pojistnému plnění 100 Kč/den.


Dílenská organizace

 • Trolejbusy údržba

přispívá svým členům na toto pojištění částkou 350 Kč(dle seznamu vydaného DV).Tuto částku nutno navýšit doplacením rozdílu dle ceníku pojištění výše.


Dílenská organizace

 • Vrchní stavba

přispívá svým členům na toto pojištění částkou 420 Kč(dle seznamu vydaného DV). Tuto částku je možno navýšit doplacením rozdílu dle ceníku pojištění výše.


Dílenská organizace

 • Přepravní kontrola

přispívá svým členům na toto pojištění částkou 400 Kč(dle seznamu vydaného DV). Tuto částku nutno navýšit doplacením rozdílu dle ceníku pojištění výše.