Podíl na úsporách

Od Ivo Protivínský

Dne 22.05.2014 proběhla schůzka, jejíž cílem bylo vyhodnocení motivačních kritérií pro odměnu „Podíl na úsporách“ za uplynulé 1. čtvrtletí.V přiložené tabulce lze vyčíst, jak si vedeme.
Připomínáme, že na splnění jednotlivých kritérií se může svým aktivním přístupem podílet každý zaměstnanec společnosti.

V této souvislosti nelze nepřipomenout, že v loňském roce jsme nesplnili 2 kritéria, což znamenalo zkrácení odměny, která byla vyplacena ve výši cca 5 600,-Kč/zaměstnanec.
Pokud by byla splněna všechna kritéria, odměna by činila 7 200,-Kč/zaměstnanec…

Jsme v 2.čtvrtletí, udělejme všichni vše pro to, abychom v letošním roce dosáhli na maximální výši odměny!

Jsou to peníze nás všech!!!