Neproplácení svátků

Od Ivo Protivínský

Dne 13.06.2008 proběhlo u okresního soudu v Ostravě-Porubě závěrečné líčení ve věci:

1) Neproplácení svátků řidičům dělených směn,
2) Rozvrhu pracovní doby na 3 měsíce, kdy takto byli řidiči MHD v DPO připraveni o část příplatků za práci přesčas,
3) Mzdové diskriminace, kdy řidiči vykonávají stejnou práci, nebo práci stejné hodnoty a za to jim přísluší stejná mzda. Ve skutečnosti však rozdíl v základní mzdě činil více než 20,-Kč za odpracovanou hodinu.
Žalobu podal pan Ivo Protivínský ze střediska Autobusy Hranečník.
Soud přes všechny jasné důkazy a dokonce i když uznal, že kritéria pro zařazování řidičů do jednotlivých mzdových pásem jsou zcela nejasná, žalobu zamítnul ve všech třech bodech. Žalobce se po poradě se svým právním zástupcem JUDr.Hanákem, rozhodnul podat odvolání ke Krajskému soudu v Ostravě.

Dne 12.06.2008 proběhlo u Okresního soudu v Ostravě-Porubě závěrečné líčení ve věci neproplácení svátků řidičům dělených směn Dopravním podnikem Ostrava.Žalobu podal pan Ivan Pokorný ze střediska Tramvaje Moravská Ostrava.
Soud dospěl k závěru, že obvyklým pracovním dnem žalobce je pondělí až pátek, proto má žalovaný povinnost proplácet žalobci náhradu mzdy za dny, kdy mu směna odpadne vlivem svátku.
Rozsudek dosud nenabyl právní moci.