Mimořádná motivační odměna

Od Ivo Protivínský

Přestože se město doposud oficiálně nevyjádřilo k uzavřené dohodě mezi zaměstnavatelem a oběma odborovými organizacemi – o mimořádné motivační odměně (nepřišla žádná souhlasná odpověď, pouze politici působící v Dozorčí radě DPO a.s. přislíbili podporu v rozhodujících orgánech města), rozhodnul se Závodní výbor ZO OS DOSIA při DPO a.s. apelovat na všechny zaměstnance, aby pracovali a chovali se s péčí řádného hospodáře, tak aby byly jednotlivá kritéria motivační odměny naplněna a tato odměna (po odsouhlasení městem) mohla být vyplacena.

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.