Legislativní návrh na úpravu §192

Od Ivo Protivínský

Na základě připomínek našeho OS DOSIA (o kterých jste byli prostřednictvím našich webových stránek informováni-články v odkazu SOCIÁLNÍ OBLAST), zpracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí legislativní návrh na úpravu §192 ZP, který bude projednán ve 2. čtení, na 56 schůzi Parlamentu, která probíhá právě v těchto dnech. Tato úprava je pro nás v současné době vyhovující.
Dopis předsedům poslaneckých klubů ZDE

Dopis předsedy senátu ZDE

Stávající legislativní úprava ZDE

Pozměňovací návrh ZDE

A K T U Á L N Ě /18.května 2009/:

Vážení kolegové,

v pátek dne 15.5.2009, proběhlo 3. čtení senátního návrhu k dané problematice. Tímto byl proces schvalování v poslanecké sněmovně ukončen.
Dne 28.05.2009 začíná schůze senátu PSČR, kde by měl být na programu i projednávaný návrh o podpoře hospodářského růstu a sociální stability. Součástí bude i úprava ZP-/změny konstrukce náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti pro zaměstnance pracujícího v režimu nerovnoměrně rozvržené pracovní doby/.

S pozdravem

Jan Rejský, předseda OS DOSIA