Odměna

Od Ivo Protivínský

Vážené kolegyně a kolegové, na základě rozhodnutí představenstva společnosti bude tato pobídková mzdová složka vyplacena ve výplatě za měsíc únor 2014. Mzdová složka bude vyplacena za rok 2013 v závislosti na splnění nastavených podmínek zaměstnancům (s výjimkou TOP managementu), kteří: – byli k 31.12.2013 v pracovním poměru u zaměstnavatele (tj. bez DPČ, bez DPP a…

Kolektivní smlouva na roky 2014-2018

Od Ivo Protivínský

Dnes (27.12.2013), byla zástupci obou odborových organizací a předsedou představenstva DPO podepsána Kolektivní smlouva na roky 2014-2018, včetně Mzdové dohody (taktéž na roky 2014-2018).Výběr z nejdůležitějsích dohodnutých bodů: – příplatky za práci o SO+NE ve výši 30% zachovány– příplatky za práci v odpolední směně ve výši 3,20Kč zachovány– navýšení tarifní mzdy o 2% v roce…