Pravda zvítězí!

Od Ivo Protivínský

Jako kluk jsem slyšel heslo, kterému jsem moc nerozuměl :….stokrát opakovaná lež se stane pravdou….(autorem je Hitlerův ministr propagandy Dr. Josef Goebbels.)Jako dospělý tomu začínám rozumět.Pravda už také vždy nezvítězí nad lží a nenávistí, a co je dovoleno pánům není dovoleno kmánům. Slyšel jsem lidi s autoritou mluvit polopravdy nebo snad pololži ?Myslel jsem si,…