Prohlášení ČMKOS k útokům na plánovanou celokonfederační výstražnou hodinovou stávku.


Mezi zaměstnavateli a v médiích sílí útoky proti připravované výstražné hodinové stávce, kterou vyhlásila ČMKOS na den 24. 6. 2008 od 13:00 do 14:00. Po úplatcích nabízených zaměstnancům, kteří se ke stávce nepřipojí, přichází další kroky – zaměstnancům se vyhrožuje tresty za případnou účast na stávce, kterou s odvoláním na stanovisko Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů považují někteří zaměstnavatelé za nelegální, a v Praze policie podle informací MF Dnes z dnešního rána připravuje proti stávce policejní zásahovou jednotku, která by měla zasáhnout proti předpokládanému zastavení městské hromadné dopravy.
Zaměstnanci jsou tak soustavně zastrašováni a nepřímo nuceni k tomu, aby se stávky nezúčastnili. Takovéto postupy jsou v demokratickém právním státě zcela nevídané! ČMKOS na základě zevrubného právního rozboru stávkového práva důrazně trvá na tom, že jde o legální stávku na ochranu hospodářských a sociálních práv zaměstnanců ve smyslu Listiny základních práv a svobod a závazných mezinárodních smluv. V žádném případě se nejedná o stávku politickou – cílem stávky není změna vlády, ale snaha o změnu vládních reforem tak, aby sledovaly hospodářské a sociální zájmy většiny společnosti, nejen jejich nejbohatších vrstev.
Použití policie proti stávkujícím je nepřípustné, neboť by tím došlo k hrubému porušení ústavou zaručeného práva na stávku. Stávka sama o sobě nemůže být kvalifikována jako porušení veřejného pořádku. Ochrana veřejného pořádku je ochrana pravidel slušného chování. Stávka vyhlášená ČMKOS je vyvolána arogancí vlády a jejích představitelů a neochotou naslouchat a jednat o věcných argumentech nejen odborů, ale i jiných skupin občanské společnosti.
Organizátor stávky, kterým je ČMKOS, postupuje při organizaci stávky velmi zodpovědně. Klade důraz na to, aby stávkou nebyly ohroženy životy, zdraví obyvatel, jejich bezpečnost jakož i bezpečnost státu. Jednohodinová výstražná stávka v žádném případě neohrozí činnost Záchranné zdravotní služby, Hasičského záchranného sboru a Policie ČR. Cílem rozhodně není narušit další základní služby tj. takové služby, jejichž nezajištěním by mohlo dojí k jasnému a zřetelnému ohrožení života, osobní bezpečnosti nebo zdraví celé populace nebo její části.
Stav nebezpečí, který by opravňoval představitele obcí, krajů nebo státu k zavedení mimořádných opatření, nelze podle zákona o krizovém řízení vyhlásit z důvodů stávky vedené na ochranu práva oprávněných hospodářských a sociálních zájmů
Obviňování ČMKOS a účastníků stávky, že porušují veřejný pořádek, na základě čehož je zdůvodňována možnost použití police včetně zásahové jednotky, je přímým útokem ze strany veřejných činitelů na demokratické principy státu. Zpochybňování stávky jako legitimního prostředku vyjádření nesouhlasu s hospodářskou a sociální politikou vlády je nakročením k totalitě.
Nenechte se zmanipulovat a zastrašit zavádějícími názory, jejichž cílem je paralyzovat Vaši účast na stávce!
Braňte vlastní účastí na stávce Vaše právo vyjádřit svůj názor!


V Praze dne 18. 6. 2008