PROHLÁŠENÍ KOALICE DOPRAVNÍCH ODBOROVÝCH SVAZŮ.Dnes tj. 8.3.2010, se Koalice odborových svazů v dopravě na svém jednání dohodla, na základě rozhovoru p.Jaromíra Duška, předsedy SOSADu, otištěného v Lidových novinách, vyjadřit s výroky zásadní nesouhlas a že prozatím nebude p. Dušek reprezentovat Koalici odborových svazů v dopravě při jednáních vedoucích k dokončení legislativního procesu vládního návrhu novely zákona o DPH.

S pozdravem

Jan Rejský - předseda OS DOSIA

Celé prohlášení ZDE