S V Á T K Y


Dne 12.06.2008 proběhlo u Okresního soudu v Ostravě-Porubě závěrečné líčení ve věci neproplácení svátků řidičům dělených směn Dopravním podnikem Ostrava.
Žalobu podal pan Ivan Pokorný ze střediska Tramvaje Moravská Ostrava.
Soud dospěl k závěru, že obvyklým pracovním dnem žalobce je pondělí až pátek, proto má žalovaný povinnost proplácet žalobci náhradu mzdy za dny, kdy mu směna odpadne vlivem svátku.
Rozsudek dosud nenabyl právní moci.