Svátky Úterý 22. 10. svátek má Sabina   Napište hledané slovo: 
Vložil/a:  Piwosch  2009-01-03 19:16:46  
Společné prohlášení účastníků koordinační schůzky zástupců odborových organizací působících v resortu dopravy.
My, zástupci odborových organizací působících v dopravě, jsme se sešli dne 26. listopadu 2008 na koordinačním jednání k přijetí stanoviska k záměru vlády ČR zdanit celou řadu příjmů občanů a společenských organizací, zejména stravenky, odvody členských příspěvků odborů a zlevněné jízdné v železniční, městské hromadné, silniční osobní a letecké dopravě.Vyslovujeme kategorický a jednoznačný nesouhlas s takovým záměrem a poukazujeme na skutečnost, že jde o výdobytky zaměstnanců, které jsou uznávány a respektovány ve stávající podobě v celé Evropě mnohdy již více než jedno století v mnohem větším rozsahu než u Českých drah, městských dopravních podniků a firem provozujících silniční osobní a leteckou dopravu v ČR, a to bez zdaňování, či jiného znehodnocení.

Výsledkem výše uvedeného postupu orgánů státu, kromě značné nespokojenosti zaměstnanců i zaměstnavatelů dopravních firem a nestability jejich pracovní síly a zkomplikování pracovních procesů, včetně značného nárůstu ceny práce i nárůstu cestovních a dalších neproduktivních výdajů, pak nepochybně bude administrativní zátěž státu i zaměstnavatelů, jež finančně mnohonásobně předčí stávající náklady spojené s poskytováním zaměstnaneckého jízdného a dalších výhod.

Vyzýváme vládu ČR, aby nás nejpozději v termínu do 16. prosince 2008 ujistila, že upouští od uvedených záměrů. Bude-li vláda nadále pokračovat v přípravě realizace návrhu věcného záměru zákona o daních z příjmu, odborové organizace jsou připraveny uskutečnit stávku v termínu a rozsahu, na kterém se dohodnou.

K účasti na této stávce vyzveme všechny ostatní odborové organizace a občany, které připravované záměry vlády poškodí.

V Praze dne 26. listopadu 2008

Celé znění najdete zde

Zpět            Verze pro tisk