Svátky Pondělí 15. 7. svátek má Jindřich   Napište hledané slovo: 
Vložil/a:  Piwosch  2008-09-03 21:35:25  
Zápis č. 14/2008
Ze zasedání -
Závodního výboru Odborové organizace DP Ostrava a.s., konaného
dne 20.srpna 2008.

Ve složení - p. Bc. Kubíčková, p. Pokorný, p. Bc. Fasora, p. Ing. Kudela, p. Ing. Sporysz, p. Protivínský, p. Jasková, p. Kamlerová, p. Ruprich, p. Ing. Pokojský,
Předsedové – p. Smital,
Omluveni – p. Vozňáková, p. Peřina, p. Večeřa, p. Kramoliš, p. Antes,
p. Mertová, p. Sohr,

Závodní výbor projednal:

Návrh ing. Kořínka na otevření kolektivního vyjednávání v souvislosti s částí kolektivní smlouvy týkající se revizorů. Závodní výbor doporučil otevřít kolektivní jednání v září a řešit kolektivní smlouvu jako celek.

Návrh na nákup Unišeků viz. Sondy číslo 11/2008, závodní výbor doporučil projednat v dílenských výborech a v případě zájmu objednávky doručit do konce října na závodní výbor.

Situaci, která nastala po odstoupení dílenského výboru na středisku tramvaje Poruba – doprava.

Informace:
- nástupy a výstupy zaměstnanců
- stavy zaměstnanců
- hospodaření odborové organizace za leden – červenec 2008
- přehled volných míst
- vývoj průměrné mzdy
- vyhodnocení kolektivní smlouvy
- o jednání smírčí komise v případu revizorů a jejich náhradní práce
- odškodnění pracovních úrazů, dle materiálu předloženého a určeného komisi BOZPPřipomínky středisek:

p. Ruprich – předložil fotografie, kterými dokumentoval situaci s jídelními automaty na středisku tramvaje Ostrava, nedostatečný sortiment a poruchovost,
další připomínka byla o úklidu na středisku, úklid je nekvalitní a to jak dopravních prostředků, tak i na dílnách – montážní jámy

p. Pokorný – položil dotaz na obuv řidičů

p. Kamlerová – dotaz na kávomaty, ( připomínka se neustále opakuje), dále upozornila na nízkou kvalitu obědů, jedná se o náhradní dodávky kvůli výluce naší závodní kuchyně

p. Protivínský – podal informace o soudních sporech, rozsudku a odvolání

p. Körner – požádal o vrácení provozní komise do původního stavu, současný stav považuje za nefunkční

p. Ing. Pokojský – informoval o situaci ohledně své osoby a svého pracovního zařazení. Z jednání zaměstnavatele dovozuje další případ šikany nepohodlných odborových funkcionářů, závodní výbor doporučil zpracovat připomínky do podnětu pro Inspekci práce
V Ostravě dne: 20. srpna 2008 Bc. Kubíčková Eva
Zapsal: Bc. Fasora Lubomír předseda ZO OS DOSIA

Zpět            Verze pro tisk