Svátky Úterý 21. 1. svátek má Běla   Napište hledané slovo: 
Vložil/a:  Piwosch  2014-05-28 08:24:05  
Vyhodnocení kritérií pobídkové odměny za rok 2013.
Vážené kolegyně a kolegové,

na základě rozhodnutí představenstva společnosti bude tato pobídková mzdová složka vyplacena ve výplatě za měsíc únor 2014. Mzdová složka bude vyplacena za rok 2013 v závislosti na splnění nastavených podmínek zaměstnancům (s výjimkou TOP managementu), kteří:

- byli k 31.12.2013 v pracovním poměru u zaměstnavatele (tj. bez DPČ, bez DPP a bez zaměstnanců, jejichž pracovní poměr vznikl až po ukončení kalendářního roku 2013) nebo

- jejichž pracovní poměr byl v průběhu roku 2013 rozvázán výpovědí nebo dohodou z důvodů podle § 52 písm. a) – c) ZP.


Výše konkrétní částky Podílu na úsporách za rok 2013 je závislá na splnění stanovených motivačních ukazatelů a dále počtu celých měsíců výkonu pracovní činnosti.


Za výkon pracovní činnosti se pro účely výpočtu nároku resp. posouzení splnění podmínky počtu celých měsíců výkonu pracovní činnosti považuje:


- směna odpracovaná v plném rozsahu,

- čerpání náhradního volna za práci přesčas nebo za práci ve svátek,

- školení jako výkon práce,

- čerpání dovolené,

- čerpání volna z důvodu jiných důležitých osobních překážek v práci podle NV č. 590/2006 Sb. (zahrnuje rovněž pracovnělékařskou prohlídku),

- darování krve, afereze, darování jiných biologických materiálů,

- činnost krátkodobě uvolněných zaměstnanců k výkonu odborových funkcí.


V závislosti na výsledku plnění motivačních ukazatelů /viz tabulka/ činí měsíční výše Podílu na úsporách za rok 2013 částku 471,43,- Kč. Celková částka nároku tak bude u jednotlivých zaměstnanců vypočtena jako násobek této částky a počtu měsíců, za něž Podíl na úsporách náleží.

Zpět            Verze pro tisk