Svátky Sobota 24. 8. svátek má Bartoloměj   Napište hledané slovo: 
Vložil/a:  Piwosch  2008-06-08 17:20:51  
Jak nově spočítat mzdu
Nově se zavádí tzv. superhrubá mzda, která bude rozhodující pro výpočet daně. Současně bude nutné nově znát i výši zdravotního a sociálního pojištění, které zaměstnavatel odvádí za své zaměstnance. U zdravotního pojištění je to 9 % a u sociálního pojištění 26 %. Nově se zavádí také strop v placení zdravotního a sociálního pojištění zaměstnancem. Postup výpočtu čisté mzdy.
Každý zaměstnanec má na své výplatní pásce výši hrubé mzdy. Ta musí činit minimálně 8 000 Kč, průměrně je kolem 21 500 Kč. Z této hrubé mzdy je nejprve nutné vypočítat měsíční zálohu daně. Ta se ale nově vypočítá právě ze superhrubé mzdy. Superhrubá mzda je základ daně (hrubá mzda) navýšený o zdravotní a sociální pojištění placené za zaměstnance zaměstnavatelem. Superhrubá mzda je vždy nově bez ohledu na výši příjmu zdaněna 15 % (po zaokrouhlení na stokoruny nahoru). Ve skutečnosti je však zdanění vyšší, asi kolem 23 %.
Pokud zaměstnanec podepsal Prohlášení poplatníka k dani, které ale může podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele, sníží si vypočtenou daň ze superhrubé mzdy o slevy na dani. Ty jsou pro rok 2008 taktéž odlišné. Po odečtení těchto slev získáme zálohu na daň. Následně pak dosud známým způsobem od hrubé mzdy odečteme vypočtenou zálohu na daň, zdravotní pojistné (4,5 % z hrubé mzdy ) a sociální pojistné (8 % z hrubé mzdy) a konečně získáme čistou mzdu.Nová výše slev na dani (jen pro poplatníky s podepsaným prohlášením)
Sleva na dani měsíčně pro výpočet daň. zálohy celkem ročně
u poplatníka 2 070 Kč 24 840 Kč
u poplatníka - starobní důchodce 2070 Kč (nově se zavádí) 24 840 Kč
u druhého z manželů bez příjmů nelze 24 840 Kč
poživatel část. invalid. důchodu 210 Kč 2 520 Kč
poživatel pln. invalid. důchodu 420 Kč 5 040 Kč
u držitele průkazu ZTP/P 1 345 Kč 16 140 Kč
studující poplatník do 26 let 335 Kč 4 020 Kč
na dítě 890 Kč 10 680 Kč
Praktický výpočet
Zaměstnanec pan Novák má u svého zaměstnavatele hrubý příjem 20 000 Kč a současně má u něj podepsáno i daňové prohlášení. Bude tedy uplatňovat slevu na poplatníka a také slevu na 1 vyživované dítě ve společné domácnosti.
Výpočet daňové zálohy ze superhrubé mzdy
hrubá mzda 20 000 Kč
sociální pojištění (placené zaměstanavatelem za zaměstnance) 20 000 Kč x 0,26 = 5 200 Kč
zdravotní pojištění (placené zaměstnavatelem za zaměstnance) 20 000 Kč x 0,09 = 1 800 Kč
daňový základ 20 000 Kč + 5 200 Kč + 1 800 Kč = 27 000 Kč (zaokrouhlení na celé stokoruny nahoru)
15% daň ze superhrubé mzdy 0,15 x 27 000 Kč = 4 050 Kč
slevy na dani 2 070 Kč (na poplatníka) + 890 Kč (na vyživované dítě)
záloha na daň 4 050 Kč – 2 070 Kč – 890 Kč = 1 090 Kč
Výpočet čisté mzdy
hrubá mzda 20 000 Kč
ZP 4,5 % 900 Kč
SP 8 % 1 600 Kč
zál. daň 1 090 Kč
čistá mzda 16 410 Kč
Celková čistá mzda pana Nováka činí 16 410 Kč. V porovnání s rokem 2007, kdy by jeho mzda činila 15 982 Kč, si pan Novák polepší o 428 Kč. Případné změny bonusů u slev na děti zůstávají v platnosti.

Zpět            Verze pro tisk