Svátky Pondělí 15. 7. svátek má Jindřich   Napište hledané slovo: 
Vložil/a:  Piwosch  2008-06-20 11:45:46  
Zápis č. 9/2008
Ze zasedání -
Závodního výboru Odborové organizace DP Ostrava a.s., konaného
dne 6. května 2008.

Ve složení - p. Bc. Kubíčková, p. Jasková, p. Pokorný, p. Fasora, p. Antes, p. Ing. Sporysz, p. Protivínský, p. Zahajský, p. Kamlerová, p. Mertová, p. Ing. Pokojský, p. Vozňáková, p. Sohr,
Hosté – p. Řezníčková, p. Smital, p. Ing. Ballner,
Omluveni: p. Peřina, p. Ruprich

Závodní výbor projednal:

- zprávu o podpisu kolektivní smlouvy a schválil zrušení stávkové pohotovosti, hlasování: 12 pro, 2 proti

- návrh na věcný dar pro členy vyjednávací skupiny p. Rejský,
p. Mgr. Valentová, p. Řezníčková, p. Fasora,
a schválil ve výši 1000,- Kč. hlasování: 12 pro, 2 se zdrželi

- změny v pracovním řádu a schválil jednomyslně

- žádost o poskytnutí podpory při ukončení pracovního poměru na základě § 52-c ZP, pro nadbytečnost.
Závodní výbor schválil: na základě zásad hospodaření podporu ve výši 5 000,- Kč.
p. Lipusová Slavomíra
p. Gluc Bedřich
p. Šelongová Věra

situaci na středisku Trolejbusy – doprava, odkud se ozvaly připomínky k novému způsobu přiznávání výkonnostních odměn,závodní výbor konstatoval, že i současná úprava umožňuje na
střediscích dohodnout s dílenským výborem podmínky pro vyplácení výkonnostních odměn, k 1.9. 2008 se znovu otevírá kolektivní vyjednávání a dojde k vyhodnocení stavu a případné pozitivní zkušenosti budou zapracovány do nové kolektivní smlouvy.

- projednal informaci o zřízení konta na sbírku pro p. Hrocha a v souvislosti s posledními informacemi zvažoval zrušení této sbírky

hlasováno pro ponechání sbírky 9 přítomných, 3 se zdrželi a 2 proti.

- předchozí žádost dopravního náměstka o souhlas s výpovědí pro předsedu dílenské organizace autobusy Hranečník p. Smitala Petra
Závodní výbor neschválil: 2 se zdrželi hlasování a 1 byl proti.

Informace:

- informace o zrušení schůzí dopravního náměstka s řidiči na jednotlivých střediscích a to pro nezájem řidičů. V tomto čtvrtletí ještě schůze proběhnou
- informace o komplexní prověrce BOZP, které se konalo na středisku Opravna kolejových vozidel dne 23.4.2008
- informace o stanovisku k návrhu na změnu v poskytování pracovní obuvi řidičům MHD
- informace o jednání na změně pracovního režimu na středisku tramvaje Poruba – vozovna
- informace o změně zásad pro ubytování v Praze
- informace k poskytování právní pomoci, členové odborů se musí dostavit k sepsání žádosti do
kanceláře závodního výboru
- informace o možnosti víkendových pobytů v Penzionu Setina v Pusté Polomi
- informace z jednání odborových svazů k důchodové reformě, tuto neodmítají ale požadují pozastavení chystaných kroků a předložení alternativního návrhu. V této souvislosti se chystá na 28.5. 2008 v Praze manifestace a zároveň probíhá podpisová akce proti současnému návrhu

Připomínky středisek.

p. Vozňáková – dotaz, proč elektromechanici nemohou fasovat regenerační krém na ruce

p. Protivínský - informoval o stavu přípravy www stránek, dále upozornil na to, že termín manifestace v Praze je v kolizi se zasedáním závodního výboru

p. Mertová – dotaz na současný stav s preventivních prohlídek v Porubě

p. Jasková – jak převést kartu, kolegyně dostala pouze opis

p. Zahajský – během nemocenské propadlo dvěma řidičům profesní osvědčení, jak v těchto případech postupovat

p. Pokorný – postrádá automat na pití

p. Kramoliš - připojil se k požadavku na krém na ruce
- střecha teče, nejsou peníze
- ženy na dílně požadují,, zahradníky“
p. Kamerová – dotaz na kávomat, nealko pivo,

p. Smital – se dotazoval na časový snímek, zda je možno vyjednat stránku v závodním časopise, požaduje čas v pracovní době na převlékáníV Ostravě dne: 6. května 2008 Bc. Kubíčková Eva
Zapsal: Fasora Lubomír předseda ZO OS DOSIAZpět            Verze pro tisk