Svátky Pondělí 16. 9. svátek má Ludmila   Napište hledané slovo: 
Vložil/a:  Piwosch  2008-06-12 22:52:07  
Vážení zaměstnanci, kolegyně, kolegové.
Sněm Českomoravské konfederace odborových svazů na svém zasedaní dne 20.května 2008 přijal usnesení a vyhlásil na 24. června 2008 celokonfederační výstražnou hodinovou stávku od 13.00 – 14.00 hodin.Vážení zaměstnanci, kolegyně, kolegové.

Posláním odborové organizace je obhajovat sociální a hospodářské zájmy zaměstnanců. Použití stávky jako krajního prostředku na podporu prosazení sociálních a hospodářských zájmů proti státní politice, které mají přímý dopad na naše zaměstnance, zejména pokud jde o zaměstnání , sociální ochranu a životní úroveň, je zákonné.
Tuto stávku nevyhlašuje Základní odborová organizace a v žádném případě se neřídí právní úpravou stávky podle zákona č.2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání. Tato stávka je podložena a je plně v souladu s právem občanů České republiky a je vázána Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvy Mezinárodní organizace č.87 a č.98 a garantována v čl. 27 Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavního pořádku ČR.
Výstražná stávka není vedena proti jednotlivým zaměstnavatelům a tudíž není jejím cílem zaměstnavatele poškodit. Je třeba zdůraznit cíl stávky a termín „výstražná stávka“ ( nikoliv
„ generální stávka “ ) byl použit z důvodů , že tato stávka usiluje o dosažení změny postoje vlády k jejím reformním opatřením tak, aby neměly negativní dopady na občany, zaměstnance, ani zaměstnavatele. Tato stávka nemá politickou motivaci s cílem svrhnout vládu, který bývá příznačný u generální stávky.
K této výstražné hodinové stávce se připojilo 32 odborových svazů sdružených v ČMKOS a také jednoznačnou podporu vyjadřuje evropská podniková rada VW ( německé odbory ). V jejím prohlášení podepsaném prezidentem Bernem Osterlohem se praví, že ochrana práv zaměstnanců a občanů je v době sílící globalizace věcí primárního významu.
Odboráři si to plně uvědomují a proto požadují, aby vláda přehodnotila reformu veřejných financí, přepracovala návrhy zdravotnické a penzijní reformy a vedla seriozní dialog o vývoji daní a úpravách zákoníku práce.
Chtěla bych především zdůraznit, že naše Základní odborová organizace , je plně solidární s touto akcí. Naší členové a zaměstnanci kteří si uvědomují hrozby nevratných kroků chystaných ve zdravotnictví a v penzijní reformě dají patřičně najevo, že se ke stávce přihlásí a podpoří ji.
Odborová organizace se bude snažit se zaměstnavatelem dohodnout na konkrétních podmínkách, za nichž stávku uskuteční ( např. organizace dopravního provozu, vyhrazení míst, na kterých se stávkující shromáždí či symbolicky označí oděv a způsob, jakým se zviditelní).
Nutnost tohoto kroku myslím každý chápe. V podobných akcích nevidím jen symboliku. Spíše bych řekla, že je to určité upozornění na situaci, která momentálně nastává, na to, co do budoucna hrozí. A upozornění by mnělo být co nejdůraznější, aby si vláda uvědomila, že tyto dílčí akce mohou přerůst v něco skutečně velkého.
Vážení zaměstnanci, kolegyně, kolegové. Základní odborová organizace zaznamenává zvýšený tlak ze strany zaměstnavatele proti této stávce. Proto je třeba dohodnout podmínky „ výstražné stávky „ se zaměstnavatelem a pak Vás podrobně informovat jak v našem podniku bude probíhat „výstražná stávka“ těch zaměstnanců , kteří si uvědomují vážnost celé situace a ke stávce se budou chtít připojit a tím i vyjádřit svoji nespokojenost.
Je třeba najít takové řešení, aby nebyla ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců , zaměstnavatele, ale i třetích osob a minimalizovat vzniklé škody.

Není snad nutné zdůrazňovat, jak je důležité, aby tato akce byla úspěšná!

Jedná se o naší budoucnost při prosazování práv jak naších členů tak i všech zaměstnanců.

Nepropásněte tuto šanci.Věřím, že i Vy přispějete k úspěšnému průběhu.
S pozdravem

Bc. Eva Kubíčková předsedkyně ZO Dosia

V Ostravě dne: 6.6.2008

Zpět            Verze pro tisk