Svátky Pondělí 16. 9. svátek má Ludmila   Napište hledané slovo: 
Vložil/a:  Piwosch  2008-06-12 22:26:44  
NENÍ SE ČEHO BÁT!!!
...........................................................................................................

Není se čeho bát !!!!

Metodika

k vyhlášené výstražné hodinové stávce proti vládním reformám dne 24. června 2008 od 13 do 14 hodin určená odborovým svazům sdruženým a jejich odborovým organizacímI.

Právní posouzení

Vyhlášená hodinová výstražná hodinová je vedena za prosazení cílů shora uvedených je plně v souladu s ochranou hospodářských a sociálních zájmů občanů a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána (Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 87 a č. 98). Je stávkou zákonnou, neboť je garantovaná v čl 27 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR .

Posláním odborových organizací je obhajoba sociálních a hospodářských zájmů zaměstnanců, proto použití stávky jako krajního prostředku na podporu prosazení sociálních a hospodářských zájmů proti státní politice, které mají přímý dopad na jejich členy, zejména pokud jde o zaměstnání, sociální ochranu a životní úroveň, je zákonné.

Stávka je rovněž v souladu s dosavadní judikaturou Nejvyššího soudu ČR, soudů nižšího stupně a se stanovisky Výboru expertů Mezinárodní organizace práce..

Stávku na obhajobu sociálních a hospodářských zájmů zaměstnanců může v České republice vyhlásit jak základní odborová organizace, tak odborový svaz.nebo odborová konfederace. Pokud je stávka vyhlášena odborovou konfederací jako celokonfederační stávka ke které se svým usnesením připojil i OS DOSIA, jsou oprávněni za prosazení vyhlášených cílů stávkovat zaměstnanci všech zaměstnavatelů, tzn. jak odboráři, tak zaměstnanci odborově neorganizovaní.

Stávka na obhajobu sociálních a hospodářských zájmů zaměstnanců se v žádném případě neřídí právní úpravou stávky o uzavření kolektivní smlouvy podle zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání.

P O Z O R

Při výstražné stávce se ve městech zastaví doprava

Při hodinové výstražné stávce, kterou odboráři uspořádají 24. června na protest proti vládním reformám, se zřejmě v mnoha městech Česka zastaví doprava. Řekl to předseda Odborového svazu dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (OS DOSIA) Jan Rejský.

Bylo tak rozhodnuto na plenárním zasedání v Pustá Polom 21 + 22. května. Za naši organizaci se zúčastnili: Kubíčková, Řezníčková, Vozňáková, Pokorný, Večeřa a Protivínský. Všichni hlasovali pro.

Mezi zaměstnanci městských dopravních podniků zejména v krajských městech je totiž asi 10.000 odborářů. "Pravděpodobné je, že víc než polovina odborářů se k tomu připojí. Ten odpor je velmi velký," prohlásil Rejský. Odboráři navíc očekávají, že by se k nim mohla připojit i řada dalších kolegů, kteří nejsou členy odborů.

Rozsah a způsob, jímž se ke stávce připojí odborářské organizace v jednotlivých městech, bude známý až příští týden. Zda se bude stávkovat také v Praze, Rejský zatím neví. "V metropoli je složitější situace. Těch organizací je tam víc, ale některé se také připojily," vysvětlil.

Odboráři z OS DOSIA nejsou členy Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), jež stávku v úterý vyhlásila. O podpoře požadavků ČMKOS proto rozhodli zástupci odborářů z dopravních podniků po svém jednání až dnes.

Odboráři vládu obviňují, že při současném růstu inflace přijala opatření, jimiž se reálně snížily platy ve školství, zdravotnictví i veřejné sféře a chce dále "útočit" na jejich práva.

Hodinovou stávku uspořádají 24. června ve 13:00; ve stejný den se bude už od rána konat také stávka zdravotníků proti reformám ministra zdravotnictví Tomáše Julínka (ODS). Již v pondělí 9. června budou protestovat učitelé, kteří chtějí zavřením škol dosáhnout zvýšení platů.

Zpět            Verze pro tisk